English
 Cymraeg


Image
Image
Image
Image
image


Gweithdai

Mae Canolfan y Felin Uchaf wedi ei leoli yng Nghalon ardal bywiog, iaith Cymraeg, gyda chyfoeth o arferion a thraddodiadau lleol, ac arfordir hynod o hardd. Mae themau’r gweithdai yn ceisio adlewyrchu Awen arbennig Pen Llyn a chadw doniau traddodiadol yn fyw yn y gymuned.

‘Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o weithdai a chyrsiau gyda’r strwythr: hyfforddi sgiliau i wirfoddolwyr; cyrsiau taladwy gyda tiwtoriaid; gweithgareddau wedi eu creu’n arbennig ar gyfer ysgolion neu grwpiau, a chyfleuon i weithio neu gwirfoddoli am gyfnod penodol, byr neu hir. Cysylltwch a ni os gwelwch yn dda, i weld syt y medrwn ateb eich gofynnion.

Mae ein cleientiau yn cynnwys; ysgolion cynradd ac uwchradd, myfyrwyr y colegau a phrifysgolion, ysgolion Steiner rhyngwladol, defnyddwyr y wasanaeth (probation), sefydliadau cymunedol lleol a chlybiau ffermwyr ifync, Sgwad – clwb ysgrifennwyr ifync Cymraeg, U.N.A. - cyfnewid gwirfoddolwyr rhyngwladol a ‘Horizons’ - lleoliadau gwaith i ieuenctid rhyngwladol. Themau gweithdai yn cynnwys;

  • Sgiliau adeiladu cynnaladwy, fel- adeiladu cloddiau ‘cob a phridd’, gwaith carreg, toi (gyda rhedyn), Creu fframiau pren derw gwyrdd, adeiladu’n defnyddio calch a adeiladu gyda pynnau gwellt.
  • Gwaith coed gwyrdd a gwneud dodrefn gwledig traddodiadol e.e. gwneud ‘cadeiriau ffon’ Cymreig a giatiau gyda derw hollt .
  • Garddio Organig / Bio-dynamig.
  • Adrodd Stori; o Mabinogi Cymreig/Celtaidd i straeon Arwraidd o wlad Groeg, straeon lleol ar lafar a gwyliau cerddorol – dydd a fin nos.
  • Iaith, Diwylliant a Thraddodiadau Cymraeg.
  • Cerflunio mewn Clai a Carreg.
  • Celfyddyd Amgylchfydol.
  • Gwylio Bywyd Gwyllt – i naturiaethwyr ifync.

‘Rydym yn rhagweld adeiladu gweithdai newydd er mwyn darparu cyrsiau sef;

  • Gwaith Gof (2010 ymlaen)
  • Adeiladu Cychod Pren traddodiadol (2010 ymlaen)

Yn ystod y Rhan Cychwynol o Ddatblygu, yn parhau 3-5 mlynedd, mae’r adeiladau sy wedi eu cynllunio at bwrpas penodol yn cael eu adeiladu gan wirfoddolwyr, a rhai o dan hyfforddiant, fel cyfle iddynt ddysgu sgiliau newydd. Ar ol gorffen yr adeiladau hyn byddwn yn darparu fwy o gyrsiau Diwylliannol a Chelfyddgar.

Mae cyrsiau sgiliau yn parhau - rhwng 3 a 5 diwrnod, cyrsiau penwythnos, neu cyrsiau fin-nos yn parhau dros 10 neu 20 wythnos. ‘Rydym yn cynnig cyrsiau dyddiol i grwpiau fel ysgolion, colegau, defnyddwyr y wasanaeth probation a grwpiau cymunedol lleol.

         

Gwelwch tudalenau CYRSIAU a NEWYDDION am y sefyllfa diweddaraf

neu cysylltwch a ni ar e-bost:felinuchaf@tiscali.co.uk

neu ffôn- 01758 780280.

 

           Traditional cleft oak gatemaking      Adzing out a Welsh stick chair out of elm    Martin Turtle sculpting in clay     pole timber framing on the earthhouse


image

 
imageimage

 

 

 

Young volunteer harvesting reed thatch at the Lon Cob Bach local Nature Reserve

Volunteers building a cob wall

Plastering with earth inside the Earthhouse performance space